ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, August 20, 2021

สำนักนายกรัฐมนตรีตั้งงบ"ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระท...

No comments:

Post a Comment