ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, August 12, 2021

Humans Star Gemma Chan Builds Herself A Robot Clone | Artificial Intelli...


Wow!!!

No comments:

Post a Comment