ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, September 10, 2021

นร.ยากจนมากขึ้น - หลุดจากระบบการศึกษา เรียนออนไลน์ซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำ ...

No comments:

Post a Comment