ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, December 31, 2021

ทักทายปีใหม่ เบา ๆ กับ ดร. เพียงดิน รักไทย 1 มกราคม 2565

No comments:

Post a Comment