ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, January 12, 2022

ตะลึง!! สโมสรนักศึกษามช" ออกนโยบายไม่รับปริญญาจากมือเจ้าไทย โดย ดร.​ เพี...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.