ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, January 2, 2024

The life of a radical drug addict: One of the most inspiring stories I have heard in decades. บาดแผลวัยเด็กที่ไม่เคยบอกใครและการกู้ชีวิตพังๆจากยา ให้กลับมา

No comments:

Post a Comment