ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, March 30, 2015

น่าใจหาย!!!! เผยอัตราการโตของจีดีพีไทย 2557 อยู่ก้นเหว เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านอาเซี่ยน

น่าใจหาย!!!! เผยอัตราการโตของจีดีพีไทย 2557 อยู่ก้นเหว เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านอาเซี่ยน
GDP Growth 2014 (%)

จะโทษใครดีล่ะ?????

Singapore 3.0
Indonesia 5.2
Vietnam    5.5
Malaysia   5.9
Philippines 6.2
Cambodia   7.2
Lao P.D.R.  7.4
Myanmar    8.5
Thailand      0.7
No comments:

Post a Comment