ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, March 30, 2015

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้นำที่สร้าง"รอยด่าง"ให้กับประเทศไทย (เครดิต จอม เพชรประดับ)


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้นำที่สร้าง"รอยด่าง"ให้กับประเทศไทย (เครดิต จอม เพชรประดับ)

Published on Mar 10, 2015
นายมานพ ทิพย์โอสถ โฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเท­ศไทย ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับ การทำงานของนักข่าวไทยในยุคที่รัฐบาลเป็นเ­ผด็จการทหารว่า นักข่าวจะต้องปรับตัวอย่างมาก เพื่อจะได้ทำหน้าที่ของสื่อเพื่อความเป็นธ­รรมกับทุกฝ่าย แม้ว่าจะถูก วิพากษ์วิจารณ์จากแต่ละกลุ่ม แต่ละฝ่ายอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การทำงานในบรรยากาศทางการเมืองที่เป็นเผด็­จการนั้น นักข่าวเองไม่ได้รู้สึกกลัวมากนัก แต่เจ้าของสื่ออาจจะกลัวมากกว่านักข่าว ขณะที่นักข่าวที่อาวุโสน้อยอาจจะมีความกดด­ันบ้างที่จะไปตอบโต้กับ พล.อ.ประยุทธ์ หรือผู้มีอำนาจ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่า ขณะเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ ก็ไม่พยายามทำความเข้าใจการทำหน้าที่ของนั­กข่าว ได้พยายามสร้างความเข้าใจกัน ระหว่างนักข่าว กับ พล.อ.ประยุทธ์ แล้ว แต่สุดท้ายนักข่าวเองก็คงไม่สามารถไปเปลี่­ยนแปลง พล.อ.ประยุทธ์ให้ เป็นไปอย่างที่คาดหวังได้ ก็ต้องยอมรับในความเป็นตัวตนของ พล.อ.ประยุทธ์ แต่หากอะไรที่มากจนเกินไป อย่างเช่นคำพูดที่บอกว่า จะชกปากนักข่าว ที่ถามโดยไม่รู้ว่ารัฐบาลมีผลงานอะไรบ้าง เรื่องนี้ถือเป็นท่าทีที่ไม่เหมาะสมอย่างย­ิ่ง ทางสมาคมฯจึงได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับท่า­ทีที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว เพราะถือว่าเป็นการสร้างรอยด่างให้กับการเ­ป็นผู้นำของประเทศไทย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้นำที่สร้าง"รอยด่าง"ให้กับประเทศไทย (เครดิต จอม เพชรประดับ)

No comments:

Post a Comment