ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, March 27, 2015

ประยุทธ์ "ทหารหลงยุค" โดย อ.สุรชัย-ดีเจซุนโฮ 27 มีนาคม 2558

ประยุทธ์ "ทหารหลงยุค" โดย อ.สุรชัย-ดีเจซุนโฮ 27 มีนาคม 2558 ปฏิวัติประเทศไทย#22 อ.สุรชัย แซ่ด่าน 27-3-58


 

ดร.เพียงดิน ด่าเผด็จการไทย


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.