ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, March 27, 2015

''ลีน่าจัง'' ด่า!! ประยุทธ์โดนหนัก แถมประวิตร หนุนใช้ ม.44 ปิดสื่อโจมตีรัฐบาล


No comments:

Post a Comment