ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, March 23, 2015

สิบจุดอ่อน ที่เป็น "อันตรายที่สุด" ของคนไทย

สิบจุดอ่อน ที่เป็น "อันตรายที่สุด" ของคนไทย

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.