ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, March 23, 2015

"หมิ่นเบื้องสูง"... วลีที่จะต้องกำจัดไปให้สิ้นจากสังคมไทย

วลี 'หมิ่นเบื้องสูง' ดูเหมือนว่าสื่อไทยและคนไทยหัวเหลืองจำนวนมากภูมิใจเหลือเกินเมื่อได้เอ่ย ด้วยเชื่อว่าตนเองได้ทำหน้าที่พลเมืองดี คนไทยที่รักชาติ(คือต้องรักพ่อ) และเป็นคนปกป้องรักษาชาติ มีเกียรติเหนือคนที่วิพากษ์วิจารณ์เจ้า

ผมเชื่อว่า คนที่ชี้นิ้วว่าผู้อื่นด้วยความรู้สึกภูมิใจวันนี้ จะหมดไปโดยเร็ว ต่อไปนี้ การหมิ่นเจ้าแบบโจ๋งครึ่งจะเกิดขึ้น และสงครามกลางเมืองก่อนการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่คงจะเลี่ยงไม่ได้ ก็จะนำไปสู่การล่มสลายของระบบเจ้าในที่สุด จะช้าเร็ว ใครที่คิดว่าสีม่วงจะอยู่ในใจคนไทยตลอดไปอีกนานนั้น คิดผิด เพราะผมไม่เอาทั้งนั้น ไม่ว่าเหลือง ม่วง ชมภู หรือสีไหน ๆ  เพราะระบบเจ้าไม่มีประโยชน์คุ้มค่ากับการรักษาไว้

แต่ก่อนที่ไปถึงวันนั้น ผมอยากบอกพวกที่ใช้วลี  "หมิ่นเบื้องสูง" นั้น ควรจะอายปาก อายน้ำหน้าตัวเองยิ่งนัก  เพราะทัศนะแบบพวกเขานั้น ล้าหลังสุด ๆ ดูถูกตัวเองสุด ๆ และโง่สุด ๆ เพราะยอมให้ตนเองอยู่ใต้คนอื่นอย่างไม่มีความคิด แถมจะบังคับคนอื่นให้เป็นทาสไพร่เหมือนตนคนพวกนี้ลืมไปว่า ศาสนาทุกศาสนาสอนว่ามนุษย์ตดเหม็น มีค่าเหมือนกัน เท่ากัน คือ มีบาป หรือเป็นทาสความทุกข์ในวังวนเกิด แก่ เจ็บ และตาย  ศาสนาคริสต์ถึงกับบอกว่า ทุกคนเท่ากันในสายตาพระเจ้า อย่าบังอาจให้มนุษย์หน้าไหนยกตนเหนือมนุษย์คนอื่น และไอ้พวกที่ยกตนเป็น King เหนือมนุษย์คนอื่นนั่นแหละ จะลงนรกก่อนใคร!!

และวัฒนธรรมอารยสากลในวันนี้ ก็ชัดเจนแล้วว่า ศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชนของมวลมนุษย์ทุกคนนั้น เท่าเทียมกัน

แต่คนที่ถือว่าอยู่ดี มีกิน มีการศึกษา และมีอำนาจวาสนาใต้ระบอบหมอบกราบ กลับพอใจที่จะได้เป็นทาสที่ได้เปรียบคนอื่น เพียงขอให้ตนได้เป็นทาสที่เลียเจ้าของทาสแล้วรู้สึกดี หรือได้รับอภิสิทธิ์เล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น

ผมเชื่อมั่นว่า อีกไม่นานคนไทยจะเลิกใช้คำว่า "หมิ่นเบื้องสูง" แต่จะหันมาเข้าใจคำว่า equity / equality ความเสมอภาค human dignity ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  non-jugdmental attitude  ทัศนคติแห่งการไม่ตัดสินแบ่งแยกด้วยอคติ  respect ความเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีของผู้อื่น ฯลฯ แทนวลีเหี้ย ๆ ที่ดูถูกตนเองและคนอื่น โดยไม่ดูเลยว่า เบื้องสูงที่ว่า ๆ กันนั้น ที่แท้ยิ่งกว่าเสนียดในโคลนตมเหม็นเสียอีก  เพราะนอกจากน่ารังเกียจแล้ว ยังมีพิษมากว่าจะมีคุณประโยชน์ซะอีก


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.