ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, March 25, 2015

การเลิกทาส...ไม่ใช่พระเมตตาของกษัตริย์ (โดย คำ ผกา) ชอบทั้งคนจัดและเนื้อหาสาระ 

การเลิกทาส...ไม่ใช่พระเมตตาของกษัตริย์ (โดย คำ ผกา) ชอบทั้งคนจัดและเนื้อหาสาระNo comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.