ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, March 24, 2015

บ้านเมืองฉิบหาย เพราะเหตุหลัก "เห็นค่าความเป็นคนไม่เท่ากัน"รากเหง้าของปัญหาของไทยเราอยู่ตรงนี้จริง ๆ ครับ ตรงที่ เรายอมให้ชนชั้นปกครองสร้างจิตสำนึก วิถีชีวิตและวัฒนธรรม การศึกษา การเมืองการปกครอง การเศรษฐกิจ การศาสนา และรวมถึงระบบเศรษฐกิจ ที่อยู่บนพื้นฐาน คนไม่เท่ากัน และง่าย ๆ ก็คือ ได้เกิดการแบ่งชนชั้นกันจนเป็นสันดาน!!

ยิ่งเรามีระบบกษัตริย์ที่เห็นแก่ตัว โง่เขลาเบาปัญญา ล้าหลังแบบสุดโต่ง เจ้าเล่ห์หน้าด้าน โหดร้ายเกินมนุษย์มนา  และหลอกลวงเอาเปรียบประชาชนอย่างไม่มีหิริโอตัปปะ  บ้านเมืองเราจึงแตกแยก คนละทิ้งความเป็นมนุษย์โดยแสดงสันดานการเหยียบย่ำคนที่ตนมองว่าต่ำกว่า  แล้วในที่สุดก็ถูกชนชั้นปกครองใช้กลไกครอบหัวมายาวนาน ดูดเลือดประชาธิปไตย และดูดความมั่งคั่งไปเสวยกันในกลุ่มคนไม่กี่ตระกูล จนกษัตริย์ไทยรวยกว่าคนไทยทุกคน (เฉลี่ย) ถึง  5,400,000 เท่า!!!

การจะแก้ปัญหาอย่างถึงรากถึงโคน ต้องทำกันหลายเรื่อง
แต่วันนี้ เราเริ่มที่ตัวเราก่อนดีไหม? 
เริ่มที่การมองมนุษย์รอบตัวและตัวเอง ว่ามีค่าความเป็นคนเท่ากัน
เรามาหัดเรียนรู้หลักสิทธิมนุษยชนและหลักการประชาธิปไตย แล้วทำตัวให้สอดคล้องกันหลักเล่านั้น ไม่ใช่หลงทำอะไรกันแบบ "ไทย ๆ" จนวันนี้ เขาเย้ยไปทั่วอาเซี่ยนว่า คนไทยเนี่ย "ไท๊ย ไทย"No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.