ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, March 24, 2015

หลักฐานเต็ม ๆ เสื้อแดงมีกองกำลังติดอาวุธ Weapon of M... Destruction!!! ต้องดู

นี่แหละที่ทำให้ทหารต้องใช้รถถัง อาวุธสงคราม และแผนการรบเต็มรูปแบบกับคนเสื้อแดง
Weapon of Momay (โมเม) Destruction
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.