ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, April 14, 2015

รัสปูติน อลัชชีโค่นบัลลังก์ (รัสเซีย)
อ่านประวัติของเขาคร่าว ๆ ที่นี่


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.