ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 23, 2015

ชายชุดดำ ฆ่าทหารเสือราชินี? ทหารของวังฆ่าประชาชน? ความจริงที่ต้องตระหนักชายชุดดำ ฆ่าทหารเสือราชินี? ทหารของวังฆ่าประชาชน? ความจริงที่ต้องตระหนัก
ชวนคิดชวนคุย โดย ดร.เพียงดิน รักไทย

No comments:

Post a Comment