ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 23, 2015

ยอดมวยเส้าหลิน กับ ยอดมวยไทย เจอกัน ผลเป็นอย่างไร?? Yi Long vs. สุดสาคร
คู่ล่างนี้ หลวงพี่โดนเตะเข้าเต็มลูกกะโปกกกก+++!!!
No comments:

Post a Comment