ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, May 1, 2015

ปฏิวัติประเทศไทย โดย อ.สุรชัย-ดีเจซุนโฮ 1 พฤษภาคม 2558

 
ปฏิวัติประเทศไทย โดย อ.สุรชัย-ดีเจซุนโฮ 1 พฤษภาคม 2558


No comments:

Post a Comment