ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, May 1, 2015

ดร.เพียงดิน รักไทย 2015-05-01 ตอน ปิด PEACE TV จาก "กระสุนพระราชทาน" ถึง "เผด็จการเบ็ดเสร็จฉบับพระราชทาน"

ดร.เพียงดิน รักไทย 2015-05-01 ตอน ปิด PEACE TV จาก "กระสุนพระราชทาน" ถึง "เผด็จการเบ็ดเสร็จฉบับพระราชทาน"


ดร.เพียงดิน รักไทย 2015-05-01 ตอน  
ปิด PEACE TV จาก "กระสุนพระราชทาน" ถึง
"เผด็จการเบ็ดเสร็จฉบับพระราชทาน"
No comments:

Post a Comment