ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, July 12, 2015

เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าภารกิจต้านพระพุทธศาสนา 12/07/2015
No comments:

Post a Comment