ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, July 11, 2015

PIANGDIN ACADEMY: นักศึกษาอเมริกัน Rachel & Jude วิพากษ์ การเมืองแล...นักศึกษาอเมริกัน Rachel & Jude วิพากษ์ การเมืองและ"ประชาธิปไตย" ไทยNo comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.