ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, July 3, 2015

พล.อ.ประยุทธ์แนะอาหารทะเลแพง ทานอย่างอื่นแทนไปก่อน


No comments:

Post a Comment