ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, July 3, 2015

Overview : การจับกุม 14 นักศึกษา ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ 3-7-2015


No comments:

Post a Comment