ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, August 24, 2015

ทางออกประเทศไทย 24 ส.ค. 2558 อ.ชูพงศ์ ถี่ถ้วน

ทางออกประเทศไทย 24 ส.ค. 2558 อ.ชูพงศ์ ถี่ถ้วน

ตอน    ภาพลวงตา การเมืองไทย  ในปัจจุบันและอนาคต

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.