ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, August 24, 2015

Royal Gossip ตอนที่ 74 มหาสมบัติของมหากษัตริย์ไทย (24/8/58.)

Royal Gossip ตอนที่ 74
มหาสมบัติของมหากษัตริย์ไทย(24/8/58.)
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.