ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, September 4, 2015

สหรัฐรายงาน พบเรือรบจีน 5ลำในน่านน้ำสากลแถบอล้าสก้า ช่วงที่โอบาม่ามาที่นี่

สหรัฐรายงาน พบเรือรบจีน 5ลำในน่านน้ำสากลแถบอล้าสก้า ช่วงที่โอบาม่ามาที่นี่ https://www.facebook.com/BBCThai/posts/1693132284241138:0

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.