ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, September 4, 2015

สองสารคดีที่จะทำให้เห็นพัฒนาการด้านเสี่ยงและพลังแฝงที่กำลังจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ของจีนและของโลก

China's Sexual Revolution Documentary https://www.youtube.com/embed/dmNJvOz7sDI

The Fall of China. There Will Be No Economic Recovery. https://www.youtube.com/embed/zPdHAleapI0

No comments:

Post a Comment