ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, September 15, 2015

มาฟังความเห็น ประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์ The Nation เรื่อง ทหารไปหาตนเองที่บ้าน แต่ตนเองไม่อยู่

มาฟังความเห็น ประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์ The Nation เรื่อง ทหารไปหาตนเองที่บ้าน แต่ตนเองไม่อยู่

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.