ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, October 13, 2015

มันบ้าไปแล้ว!!! เหรียญทอง แน่นหนา จะฟ้องหมิ่น112 Mark Zuckerberg

เหรียญทอง แน่นหนา จะฟ้องหมิ่น112  Mark Zuckerberg https://www.facebook.com/437000306508309/photos/a.437497109791962.1073741828.437000306508309/458483754359964/?type=3&theater

No comments:

Post a Comment