ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, January 30, 2016

ดร. เพียงดิน รักไทย ชวนคิดชวนลุย 30 ม.ค. 2559 ตอน "ชวนคุ้ยร่างรัฐธรรมนูญฉบับโจรเฒ่า 2559"

ดร. เพียงดิน รักไทย ชวนคิดชวนลุย   30 ม.ค. 2559
ตอน "ชวนคุ้ยร่างรัฐธรรมนูญฉบับโจรเฒ่า 2559"
YouTube 
>>>
รายการ World Events 30 ม.ค. 2559 
สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ 
หัวข้อ "ผลกระทบของราคาน้ำมันโลกตกต่ำ
YouTube

No comments:

Post a Comment