ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 28, 2016

คนต้องเท่ากับคน 27 เม.ษ. 59

คนต้องเท่ากับคน 27 เม.ษ. 59

ตอน ศัตรูที่แท้จริงของประเทศไทยคือกลุ่มอนุรั­­กษ์นิยม

วิทยกร จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาฯ เสรีไทย

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.