ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 28, 2016

ไอ้ตูบประยุทธ์ นี้คือหลักฐานของทรราช ชั่วอย่างมึง


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.