ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, April 11, 2016

คุณผู้อ่าน และสมาชิกทุกท่าน ครับ เนื่องด้วยเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙

คุณผู้อ่าน และสมาชิกทุกท่าน ครับ เนื่องด้วยเทศกาลประเพณีสงกรานต์  ประจำปี ๒๕๕๙  หรือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ทาง Admin  ในเครือข่าย เสรีไทย  ดังต่อไปนี้


1 กลุ่ม เสรีไทย 

2 กลุ่ม  Seara Thai

3 กลุ่ม ท่านลอร์ด แห่งเสรีไทย

4 กลุ่ม หทัยสรรค์  Heart of Sky  เสรีไทย

5 The Organization for FreeThais for Human Rights and Democracy - OFHD

6  Nor Por Chor USA Foundation

7  และ มหาวิทยาลัยประชาชน


การที่ท่านทั้งหลาย ได้พร้อมใจกัน ต่อสู้เพื่อ ประชาธิปไตย ให้ลูกหลานเรา ในครั้งนี้ และตั้งใจทำงานด้านต่างๆ ทั้งกระจาย คลิป กระจายบทความ และ  ข่าวสารต่างที่เป็นสาระ ต่อ พี่น้องประชาชน กระผมขอเป็นตัวแทนในนาม  Admin ขอถือเอาเทศกาลประเพณีสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเรานี้  ขอให้พี่น้องทั้งหลาย ทั้งนักสู้รุ่นเล็ก และรุ่นใหญ่ ที่อยู่ในกลุ่ม ที่มีกิจกรรมที่น่ายกย่องชมเชยเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นความดีงาม และยังเป็นการรักษา ประชาธิปไตย อันดีงามเอาไว้ ลูกหลานเราสืบต่อไปอีกด้วย  


ก็ขอให้ทุกท่าน    จงรักษาความดีงาม ความกล้า และการพลางตัว เพื่อเอาตัวให้รอดนี้เอาไว้ตลอดไป  และขอให้ทุกท่าน สละเวลา พยายามตั้งใจทำงานในหน้าที่นี้ เพื่อ ประชาชน ให้ดีที่สุด ตลอดไป 


ขอความสุขสวัสดีและความเป็นสิริมงคล ก็จะบังเกิดมีแก่ทุกท่านทั้งหลาย โดยที่ไม่ต้องไปอ้อนวอนขอพร  จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ที่ไหนเลย และในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ก็ขอพรที่ท่านทั้งหลาย จงมีผลย้อนกลับไปสนองตอบทั้งหลาย เป็นร้อยเท่าพันทวี และมีความสุขความเจริญ ประสบแต่สรรพสิ่งอันเป็นมิ่งมงคล สมบูรณ์พูนผล ด้วยสิ่งอันพึงปรารถนา จงทุกประการ ฯ

-

Admin เสรีชน


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.