ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 7, 2016

คณะนิติราษฎร์ “ไม่รับ” ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บทสรุปในแถลงการณ์ของคณะนิติราษฎร์ที่ออกมาสดๆ ร้อนๆ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 7 เมษายน 2559 http://dlvr.it/L06s7T
คณะนิติราษฎร์ "ไม่รับ" ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย http://tahr-global.org/?p=27934 http://tahr-global.org/wp-content/uploads/2016/04/47.gif

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.