ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, April 19, 2016

กูคือคน ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ


No comments:

Post a Comment