ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, May 13, 2016

16 พ.ค. 2559 เหล่าชาวพุทธแสดงพลัง ปกป้อง พระพุทธศาสนา ที่วัดธรรมกาย


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.