ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, May 13, 2016

ชี้ผิดชี้ถูก 8 พ.ค.2559 เลขาฯเสรีไทย

ชี้ผิดชี้ถูก 8 พ.ค.2559 

No comments:

Post a Comment