ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, May 19, 2016

"เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโย"


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.