ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, May 26, 2016

"เราชนะ"อยู่แล้ว ถ้าทุกอย่างสำเร็จ ประเทศไทยจะรวยๆๆๆกันทุกคน พุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย จะขยายไปทั่วโลก

ในวัดให้นั่งสมาธิเอาบุญช่วยหลวงพ่ออย่างเดียว หลวงพ่อสั่งไว้  ใจใสๆ ท่อง" สัมมา อะระหัง"  เท่านั้น เดี๋ยวสิ่งที่เราท่องจะไปเชื่อมกับหลวงปู่วัดปากน้ำและคุณยายจันทร์ค่ะ ท่านทั้งสามกำลังช่วยกันอยู่ ไม่ต้องกังวล "เราชนะ"อยู่แล้ว
ถ้าทุกอย่างสำเร็จ  ประเทศไทยจะรวยๆๆๆกันทุกคน พุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย จะขยายไปทั่วโลก คนทุกเชื้อชาติศาสนาจะพบสันติสุขภายในทำให้โลกมีแต่สันติสุขไม่ทำร้าย ฆ่ากันค่ะ

(ส่งมาทางไลน์)
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.