ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, May 27, 2016

ทรราช คสช ทั้งคณะ จะต้องถูกดำเนินคดีต่อศาลโลก

"ไพบูลย์" สำลอก "พระธัมมชโย" ไม่มอบตัว ห้ามประกัน ยันจับสึก

-
สถุนไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) หรือสุนัขรับใช้ ทรราช คสช สำลอกถึงกรณีของพระธัมมชโยว่า ควรรีบเข้ารับทราบข้อกล่าวหาของดีเอสไอ เพราะหากรอเวลาให้ดีเอสไอส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุม เรื่องราวอาจจะบานปลายออกไปได้ ถึงแม้ว่า การใช้รถแบคโฮ รถแทรกเตอร์ มากั้นไว้ที่ประตูจะไม่ถือว่าเป็นการขัดขวางเจ้าหน้าที่

-
สถุนไพบูลย์ ยัง เห่าต่ออีกว่า หากมีบรรดาลูกศิษย์ไปขัดขวาง ล็อคแขนล็อคคอเหมือนเมื่อครั้งหนึ่งที่เกิดขั้นที่พุทธมณฑลเช่นที่ผ่านมา ก็เข้าข่ายความผิดกฎหมายอาญามาตรา 136 ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน เพราะตอนนี้มีหมายจับพระธัมมชโยแล้ว

-
สุนัขรับใช้ ทรราช คสช ยังเห่าต่ออีกว่า ทั้งนี้ถ้าไปรับทราบข้อกล่าวหาเองจะเข้ามาตรา 29 ของพรบ.คณะสงฆ์ ซึ่งดีเอสไอให้ประกันแล้ว ยังไม่ต้องสึก จนกว่าคดีจะสิ้นสุด สถุนไพบูลย์กล่าวว่า เชื่อว่า เป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน เพราะการทำเช่นนี้ แล้วปล่อยให้เจ้าพนักงานเข้าไปตามคำสั่งศาล จะไปเข้ามาตรา 30 ของ พรบ.คณะสงฆ์ ซึ่งเมื่อนั้นสามารถจับสึกได้เลย เพราะถือว่า มีเจตนาหลบเลี่ยงกระบวนการยุติธรรม
-
โดย สถุน ไพบลูย์ ลืมไปแล้วหรือว่า ทรราช คสช นั้นได้อำนาจมาจากการปล้น หรือที่เรารู้จักกัน ในนามรัฐประหาร ซึ่งถือว่าเป็น กบฏ ฉนั้้น ทรราช คสช และ รัฐบาลรวมถึงองค์กร ทั้งหมดที่ ทรราช คสช แต่งตั้ง ถือว่าเป็น กบฏ เช่นกัน มีโทษ ตามมาตรา 113 - 118 โทษถึงประหารชีวิต
-
ตามประมวลกฎหมายอาญา
-
ระบุไว้ว่า ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
-
มาตรา 113 ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อ
-
(1) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
-
(2) ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร หรืออำนาจตุลาการแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ
-
(3) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร
-
ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต
-
มาตรา 114 ผู้ใดสะสมกำลังพลหรืออาวุธ ตระเตรียมการอื่นใดหรือสมคบกัน เพื่อเป็นกบฏ หรือกระทำความผิดใด ๆ อันเป็นส่วนของ แผนการ เพื่อเป็นกบฏ หรือยุยงราษฎรให้เป็นกบฎหรือรู้ว่ามีผู้จะเป็น กบฎแล้วกระทำการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี
-
มาตรา 115 ผู้ใดยุยงทหารหรือตำรวจให้หนีราชการ ให้ละเลย ไม่กระทำการตามหน้าที่ หรือให้ก่อการกำเริบ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินห้าปี
ถ้าความผิดนั้นได้กระทำลงโดยมุ่งหมายจะบ่อนให้วินัยและ สมรรถภาพของกรมกองทหารหรือตำรวจเสื่อมทรามลง ผู้กระทำ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี
-
มาตรา 116 ผู้ใดกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต
-
(1) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้าย
-
(2) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือ
-
(3) เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี
-
มาตรา 117 ผู้ใดยุยงหรือจัดให้เกิดการร่วมกันหยุดงาน การร่วม กันปิดงานงดจ้าง หรือการร่วมกันไม่ยอมค้าขายหรือติดต่อทางธุรกิจ กับบุคคลใด ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน เพื่อ บังคับรัฐบาลหรือเพื่อข่มขู่ประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

-
ผู้ใดทราบความมุ่งหมายดังกล่าวและเข้ามีส่วนหรือเข้าช่วยในการ ร่วมกันหยุดงาน การร่วมกันปิดงานงดจ้างหรือการร่วมกันไม่ยอมค้า ขายหรือติดต่อทางธุรกิจกับบุคคลใด ๆ นั้น ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

-
ผู้ใดทราบความมุ่งหมายดังกล่าว และใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญ ว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือทำให้หวาดกลัวด้วยประการใด ๆ เพื่อ ให้บุคคลเข้ามีส่วนหรือเข้าช่วยในการร่วมกันหยุดงาน การร่วมกันปิด งานงดจ้างหรือการร่วมกันไม่ยอมค้าขายหรือติดต่อทางธุรกิจกับ บุคคลใด ๆ นั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

-
มาตรา 118 ผู้ใดกระทำการใด ๆ ต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใดอัน มีความหมายถึงรัฐ เพื่อเหยียดหยามประเทศชาติ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

-
หมายเหตุ ทรราช คสช ทั้งคณะ ซึ่งถืออว่าเป็น กบฏ ต่อ ราชอาณาจักร และใช้ความอยุตืธรรม ปกครองประเทศ ไม่ว่า ประชาชน หรือ พระ ที่ลุกขึ้นต่อต้าน ทรราช คสช นั้น ถือว่าเป็นการกระทำหน้าที่สิทธิพลเมืองโดยชอบธรรม ไม่มีความผิดใด ๆ ทั้งสิ้น

-
ทรราช คสช ทั้งคณะ จะต้องถูกดำเนินคดีต่อศาลโลก และ ศาลประชาชน ถึงขั้นประหารชีวิต และ ยึดทรัพย์สิ้นทั้งหมด ให้ตกเป็นของ ประชาชน ในที่สุด

-

เสรีชนNo comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.