ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, June 20, 2016

ข่าวเคลียร์ เคลียร์ข่าวชัด วัดพระธรรมกาย 20 มิ.ย.59

ข่าวเคลียร์ เคลียร์ข่าวชัด วัดพระธรรมกาย 20 มิ.ย.59No comments:

Post a Comment