ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, June 20, 2016

อย่าพลาด ลงทะเบียนการขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดโ

อย่าพลาด
ลงทะเบียนการขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดโดยยื่นผ่านเว็บไซต์ http://election.dopa.go.th ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิลงคะแนน โดยสามารถยื่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง / จากนั้นระบบจะปิดการรับสมัครในเวลา 24.00 น.ของวันที่ 30 มิ.ย. 59No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.