ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, June 19, 2016

แล้วราชวงศ์จักรี ก็ใช้แผนขวาพิฆาตซ้ายอีกครั้ง!! เครือข่ายอาชีวะฯ กว่า 24 สถาบัน รวมตัวเดินรณรงค์แสดงความจงรักภักดีพระมหากษัตริย์

แล้วราชวงศ์จักรี ก็ใช้แผนขวาพิฆาตซ้ายอีกครั้ง!!

เครือข่ายอาชีวะฯ กว่า 24 สถาบัน รวมตัวเดินรณรงค์แสดงความจงรักภักดีพระมหากษัตริย์

https://youtu.be/-dk7h8Jg7FY

 

 https://youtu.be/-dk7h8Jg7FY

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.