ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, June 19, 2016

""การศึกษา"รัฐไทย. ฝังชิฟ"แยกดินแดน"ให้นร.ไทยมุสลิม" จอม เพชรประดับ JomVoice

""การศึกษา"รัฐไทย. ฝังชิฟ"แยกดินแดน"ให้นร.ไทยมุสลิม" 
จอม เพชรประดับ JomVoice


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.