ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, June 14, 2016

ประเทศไทย “หมดเวลาสำหรับกษัตริย์" แล้ว โดย ลุงไม้4

จดหมายเปิดผนึกถึง.
              พี่น้องคนไทยทุกท่าน.
พี่น้องคนไทยครับ.
ก็อย่างที่ลุงไม้4.เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า.
ประเทศไทยเวลานี้#ไม่เหมาะ#ที่จะใช้คำว่า.ราช
อาณาจักรไทย.นำหน้าชื่อ.ประเทศ.ด้วยเหตุผล
ว่า.ยุกสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วหลายอย่าเช่น

1.กษัตริย์.ราชวงศ์นี้(จักรีวงศ์)ไม่ได้เป็นผู้นำการ
กอบกู้เอกราชของสยามจากพวกพม่าผู้ยึดครอง
ก็อย่างที่คนไทยที่"ตาหู"สว่างแล้วทั้งหลายได้
รับรู้จาก.บันทึกทางประวัติศาสตร์ว่า.ผู้ที่เป็นหัว
หน้าต้นคิด.และทุ่มเททั้งร่างกายตลอดจนกระทั้ง
แม้แต่"ชีวิต"เพื่อการกอบกู้เอกราชของสยาม(ไทย)จากพม่าก็คือ.พระเจ้าตากสินมหาราช.

และบรรดาทหารกล้าของพระองค์.(โคตรของ
กษัตรืย์คนนี้คือ.นายทองด้วงหรือพระยามหา-
กษัตริย์ศึกมีประวัติว่า.ออกทำการ"รบ"ก็ต่อเมื่อ
พระเจ้าตากสินและบรรดาทหารกล้าของท่านได้
ทำการ"รบ"ขับไล่ทหารของพม่าพ้นไปจากแผ่น
ดินสยาม(ไทย)แล้ว.

พระยามหากษัตริย์ศึกเมื่อครั้งยังมีบรรดาศักดิ์
เป็นที่.พระราชวรินทร์นายตำรวจนอก.ได้ออกทำ
การ"รบ"ครั้งแรกที่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร.สยาม(ไทย)คือการ"รบ"ที่พระเจ้าตากสินได้ยก
กำลังไปปราบ"ก๊กเจ้าพิมายครับ.(พวกสลิ่มคลั่ง
เจ้าโปรดทราบด้วยแม้แต่การที่พระเจ้าตากสิน
ให้เป็นแม่ทัพยกไปปราบ"ก๊กพระฝาง"ก็ยังเอา
ชนะไม่ได้.ร้อนถึงพระเจ้าตากสิน.ต้องยกกำลัง
ขึ้นไปปราบเอง.ถึงสำเร็จ)

2เพราะเหตุนี้ผมลุงไม้4.ถึงได้มีความเห็นว่า.ประ
เทศไทยไม่ควรใช้คำว่า.ราชอาณาจักรไทย.
#ราชอาณาจักรไทย#
ความหมายก็บอกโต้งๆอยู่แล้วว่าคืออาณาจักร
ของ.ราชา.ไทย.แต่ความสำคัญมันอยู่ที่ว่า.ราชา
ไทยคนนี้ไม่เคยเป็นผู้นำคนไทยออกทำการ.รบ
ทัพจับศึกเลยสักครั้งเดียวครับ.

ผมลุงไม้4และคนไทยที่"ตาหู"สว่างแล้วประมาณ
51ล้านคน(เกิดหลังจาก กษัตริย์.คนนี้ขึ้นครอง
ราชแล้ว)พวกเรา51ล้านคนไม่เคย"ยกแผ่นดินนี้
ให้กับ กษัตริย์ภูมิพล.เลย"

ด้วยเหตุนี้พวกท่านที่เป็น"สลิ่ม"ทั้งหลายอย่ามา
โมเมว่า.แผ่นดินไทยผืนนี้เป็นของ กษัตริย์ภูมิพล
แถมบางคนยังพูดว่า.ถ้าไม่รักพ่อไม่เคารพพ่อ.
ให้ออกไปจากแผ่นดินของพ่อ.(ผมลุงไม้4.สงสัย
จริงๆว่า.แม่ของคนที่เรียก กษัตริย์ภูมิพลว่า.พ่อ
คงเคยเป็น#ชู้#กับ กษัตริย์ภูมิพล.อย่างแน่นอน.
3.ราชา(กษัตริย์)ภูมิพล.เป็นได้แค่พวก.ชุบมือ.
เปิบและ"ฆาตกร"ฆ่า"พี่ชายเพื่อชิง.บัลลังก์เท่า
นั้นครับ.

มิหนำซ้ำเมื่อเมื่อเป็น.ราชา.(กษัตริย์)แล้วยังทำ
ตัวเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการทำลาย.ประชาธิปไตย
ตลอดมา
กษัตริย์ภูมิพลคือตัวอย่าง#.ของความเลว.#ที่คน
ไทยหลายๆคนยังไม่ทราบ.
ผมลุงไม้4ขอนุญาตยกตัวอย่างให้พวกท่านเห็น
ง่ายๆใกล้ตัวของพวกเราดูสัก3-4ตัวอย่างดังนี้

4/1.กษัตริย์ภูมิพล.พร่ำสอนให้คนไทยอยู่แบบ
"พอเพียง"แต่ตัวของกษัตริย์ภูมิพลเองกับลูกๆ
และหลานๆไม่เคยมีคำว่า"พอเพียง"จะเห็นได้
จากการที่ กษัตริย์ภูมิพล.เองมีบ้านที่ไม่ได้อยู่
อาศัย.เป็นสิบๆแห่งทุกๆภาคในประเทศไทย.
4/2.กษัตริย์ภูมิพล.มีรถประจำตำแหน่งที่มีราคา
แพงแบบสุดๆหลายสิบคัน(ไม่เสียภาษี)

4/3.กษัตริย์ภูมิพล.มีสมบัติมากมายมหาศาล.จน
หนังสือจัดอันดับ.คนรวย.ต่างประเทศ(นิตยสาร
ฟร์อบ)จัดให้เป็น กษัตริย์.ที่รวยที่สุดในโลกติดต่อ
กันมาเป็นสิบปี(ไม่เสียภาษี)แต่ กษัตริย์ภูมิพลยัง
รับเงินบริจาค(ขอทาน)จากคนไทยอยู่ทุกวันใน
ข่าว2ทุ่มพวกพี่น้องก็เห็นจนชินตา(ไม่เสียภาษี)

4/4ในขนะที่มีคนไทยอีกหลาย.ล้าน.คนไม่มีแม้
แต่บ้านจะ"ซุก"หัวนอน.ต้องแออัดยัดเยียดอยู่ใน
สลัม.แต่ กษัตริย์ภูมิพล.ที่พวกสลิ่มทั้งหลายยก
ให้เป็น.พ่อ.มีที่.ดิน.อยู่ในกรุงเทพฯมากกว่า.
1ใน3ของที่.ดิน.ในกรุงเทพฯ.
สลัมที่โดนเผาโดนไล่ที่อยู่ทุกวันนี้9ใน10เป็น
ของ กษัตริย์ภูมิพล.(ไม่เสียภาษี)
       พี่น้องคนไทยครับ.
เมื่อเป็นเช่นนี้ กษัตริย์ภูมิพล.จึงไม่สมควรได้รับ
การยกย่องว่าเป็นพระราชาแห่งประเทศไทย.
เพราะ กษัตริย์คนนี้อยู่เบื้องหลังการ"เสีย"ชีวิต
ของคนไทยจนนับไม่ถ้วน.
กษัตริย์ภูมิพล.ไม่มีคุณธรรม10อย่างของพระ
ราชา.
             พี่น้องคนไทยครับ.
ด้วยสาเหตุแบบย่อๆสั้นๆที่ผมลุงไม้4ยกมาให้
เห็นด้วยเวลาที่จำกัดนี้เกี่ยวกับคนที่คนไทยบาง
กลุ่มบางพวกยังหลง.งมงาย.ยกย่อง.ว่าเป็นพระ
ราชา.เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าชีวิตของคนบาง
พวกบางคนอยู่
ผมและคนไทยอีกเป็นจำนวนมากจึงไม่ประสงค์
จะให้.ประเทศไทย.เป็น.ราชอาณาจักรไทยอีก
ต่อไปครับ.
และทางที่ถูกที่ควรแล้ว.ประเทศไทย.จะต้องเป็น
สาธารณรัฐ.ครับพี่น้อง.
สาธารณรัฐที่เป็นของเราคนไทยทุกคนครับ
               ด้วยความปารถนาดีอย่างยิ่ง
                            ลุงไม้4.
                                  14/6/2559.
ปล.
       กษัตริย์ภูมิพล.ยังมีความชั่วร้ายอีกหลาย
อย่างที่คนไทยยังไม่ทราบ.ไว้วันหลังผมลุงไม้4
จะนำมาเรียนให้พี่น้องคนไทยให้ได้
ทราบครับ.
อีกอย่างคือ.สาธารณรัฐ.ดีอย่างไรมีความเหมาะ
สมกับประเทศไทยในขนะนี้หรือไม่.
ไว้คราวหน้าผมจะมานำเรียนชี้ให้เห็นชัดๆครับ
              ลุงไม้4.

No comments:

Post a Comment