ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, June 14, 2016

ไม่ทันข้ามวัน ทหาร ตร ปลดป้ายศูนย์ปราบโกงประชามติสาขาลำปาง

ไม่ทันข้ามวัน ทหาร ตร ปลดป้ายศูนย์ปราบโกงประชามติสาขาลำปาง        https://www.youtube.com/watch?v=E84eGI7-R0g&feature=youtu.be

No comments:

Post a Comment