ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, July 15, 2016

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 คนไทย เข้าไต้หวันได้ และพำนักได้ 30 วัน

󾔯󾔯󾔯Hot News
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559

ทางการไต้หวันได้ประกาศยกเว้นการใช้วีซ่า และสามารถพำนักอยู่ในไต้หวันได้ 30 วัน ให้กับประเทศไทย และประเทศบูรไน..

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.