ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, July 15, 2016

สหรัฐเผยหลักฐาน รัฐบาลซาอุ เกี่ยวข้องกรณี 9/11

Congress released on Friday a long-classified report exploring the alleged ties of the Saudi Arabian government to the 9/11 hijackers.

Known as the "28 pages," the secret document was part of a 2002 congressional investigation of the Sept. 11 attacks and has been classified since the report's completion. ----------------------------------------------
Get complete coverage of breaking news on CNN TVCNN.com and CNN Mobile.
Watch CNN live or On Demand from your computer or mobile device using CNNgo.
----------------------------------------------You have opted-in to receive this e-mail from CNN.com.
To unsubscribe from Breaking News e-mail alerts, go to: http://cnn.com/EMAIL/breakingnews/unsubscribe.html?l=domestic-adh-bn 
One CNN Center Atlanta, GA 30303 
(c) & (r) 2016 Cable News Network

No comments:

Post a Comment