ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, October 18, 2016

ความจริงประเทศไทย : "สารคดี เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ฉบับเต็ม"ความจริงประเทศไทย has shared a video with you on YouTube
สารคดี เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ฉบับเต็ม
สารคดี เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ฉบับเต็ม
...
©2016 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

No comments:

Post a Comment